"Her eylemin atası düşüncesidir." R.W. Emerson

Yetişkinler İçin

Depresyon, panik atak, öfke kontrol sorunları, ilişki ve iletişim problemleri, kaygı bozuklukları, kendini ifade güçlüğü ve stresle baş edememe.

Ergenler İçin

Karşıt gelme bozukluğu, yeme bozuklukları, şiddet ve saldırganlık, öfke kontrol sorunları, evden, okuldan kaçma, içe kapanıklık, ders başarısızlığı ve sınav kaygısı .

Çocuklar İçin

Okul fobisi, Okul problemleri, Konsantrasyon bozuklukları, Alt ıslatma, Masturbasyon, Tırnak yeme, Parmak emme, Gelişim geriliği ve Özel öğrenme güçlüğü.

Genel Terapiler

Tik, boşanma, sosyal fobi, özgüven eksikliği, bilgisayar bağımlılığı, performans kaygısı, öfke nöbetleri, korku ve kaygılar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite.

izle

Öğrenme Güçlüğü, Çocuk ve Ergende Depresyon

Sınav kaygısı izle

Sınav kaygısı

Dikkat Eksikliği, Hiper Aktivite ve Alt Islatma izle

Dikkat Eksikliği, Hiper Aktivite ve Alt Islatma

Dikkat Testleri

Görsel algı, görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle ilişkili olarak yorumlama yeteneğini ölçme ve özellikle çocuklarda görsel motor işlevini görmek için uygulanır.

Gelişim Testleri

Çocuklarda varolan gelişimsel sorunları tespit etmek amacıyla uygulandığı gibi, çoçuğun okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan testlerdir.

Projektif Testler

Projektif testlerin genel amacı, bireye belirsiz mürekkep lekesi şeklinde ya da çizim şeklinde bir uyarıcı vererek onun duygularını, düşüncelerini ve fikirlerini cevaplarına yansıtmasını sağlamaktır.

Zeka Testleri

Zihinsel yetenek testi olarak adlandırılan zeka testleri (IQ testi), kişinin mevcut zihinsel yeteneğini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş standart ölçüm araçları olarak tanımlanmaktadır.