"Her eylemin atası düşüncesidir." R.W. Emerson
Tarihte Çocuk Kavramı

Tarihte Çocuk Kavramı

Çocuk eski devirlerden beri toplumların ilgilendiği bir varlıktır. Ancak bu ilginin niteliği, kapsamı ve biçimi tarihsel gelişimde farklılıklar göstermektedir.

Okulda Adaptasyon

Okulda Adaptasyon

Çocukların geleceğini belirleyecek olan toplumsal ve ahlaki değerlerin aktarılması, yaşamın ilk yıllarında başlar. Temel bilgi ve beceriler bu dönemde kazanılır.

Ergenlikte Kimlik Karmaşası

Ergenlikte Kimlik Karmaşası

Son çocukluk döneminde giren çocuk, dengesiz, kurala karşı olan, isyankar bir tutuma girer. Bir geçiş dönemini oluşturan bu yaşta, bedensel ve ruhsal kaynaklı bazı temel değişiklikler dikkati çeker.

Türkiye'de Suçlu Gençler

Türkiye'de Suçlu Gençler

Türk toplumu gerçek anlamda genç bir toplumdur. Nüfusumuzun % 60’ını 25 yaşın altındaki çocuk ve gençler oluşturmaktadır. Gençlik suçluluğu kentleşmenin ayrılmaz bir sonucudur.

Kız-Erkek Çocuk Farkı

Kız-Erkek Çocuk Farkı

Bir bebeğin kız mı erkek mi olacağı döllenme zamanında belirlensede bunu öğrenmemiz için 16 ile 20 hafta beklememiz gerekir.Tarih boyunca , çocuğun cinsiyetini kadının belirlediğini dair yanlış inanç

Ailede Babanın Rolü

Ailede Babanın Rolü

Babalık rolü tıpkı annelik gibi çocuğa sahip olmayı istemekle başlar. Her iki eşin de çocuk sahibi olmaya karar vermeleri kendilerini bu göreve hazır hissetmeleri önemlidir.

Çocuklarda Ahlak Gelişimi

Çocuklarda Ahlak Gelişimi

Ahlak gelişimi, bireyin toplumun değer yargılarını benimseyerek içinde bulunduğu çevreye uyumunu ve kendi ilke ve değer yargılarını oluşturmasını amaçlayan bir süreç olarak tanımlanır.

Aile İçi Şiddet ve Çocuk

Aile İçi Şiddet ve Çocuk

Aile İçi Şiddete Neden Olabilecek Etkenler: Kültürel açıdan kadına davranış ve katı rol biçilmiş olması. Evlilikle ilgili gelenek ve görenekler. Erkek egemenliğinin aile içinde koşulsuz kabulüŞiddetin