"Her eylemin atası düşüncesidir." R.W. Emerson
Çoklu Zeka Kuramı

Çoklu Zeka Kuramı

Gardner’a göre; “…….bütün çocuklar bu zekâ türlerine çeşitli düzeylerde sahip olarak doğarlar, bu zekâ türlerinden bazılarına daha çok eğilimleri olabilir.”

Gelişimle İlgili Temel Kavramlar

Gelişimle İlgili Temel Kavramlar

Bedenin boy ve ağırlık yönünden artışı, organların belli bir düzeye gelinceye kadar geçirdikleri biçim, hacim ve ağırlıkla ilgili değişimleri kapsar. Büyüme bedende gerçekleşen sayısal değişikliktir.

Çocukta Dil Özürleri

Çocukta Dil Özürleri

Dil,insanların düşünce,duygu,tutum ve kültürel değerleri öğrenmelerinde ve öğretmelerin de önemli bir iletişim aracıdır.eni doğan bebeklerin dili evrenseldir.

Çocuklarda Gelişim İlkeleri

Çocuklarda Gelişim İlkeleri

İnsan gelişimi, döllenmeden başlayarak yaşamın sonuna dek devam eden bir süreçtir. Gelişim dönemlerindeki yaşlar, değişik kaynaklara göre farklılık göstermektedir. Genel olarak doğumdan sonraki ilk 2

Çocuklarda Gelişim İlkeleri

Çocuklarda Gelişim İlkeleri

Her canlı kendi türünün gelişim ilkelerine göre büyür, olgunlaşır ve öğrenir. İnsanın da kendine özgü gelişim ilkeleri vardır.Bu ilkeleri göz önüne almadan, çeşitli dönemlere ait gelişim özelliklerini

Çocuk Gelişimini Etkileyen Faktörler

Çocuk Gelişimini Etkileyen Faktörler

Gelişim kalıtım ve çevre etkileşiminin ürünüdür. Bu güne kadar gelişim konusu üzerinde çalışan bilim adamlarının bazıları, gelişimde daha çok kalıtım, diğer bir grup ise çevrenin etkili olduğunu savun

Çocuklarda İhmal ve İstismar

Çocuklarda İhmal ve İstismar

1985 Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan tanımda, çocuk istismarı, çocuğa yönelik bir yetişkin, toplum ya da ülkesi tarafından çocuğun sağlığını, fiziksel , psiko-sosyal gelişimini olumsuz yönde et

Çocuklarda Kardeş Kıskançlığı

Çocuklarda Kardeş Kıskançlığı

Kardeş rekabeti, hayatın bir gerçeğidir. Aslında kardeş kavgaları çocukların büyümelerine ve ailenin koruyucu çevresi içinde problemleri çözebilmelerini birlikte tartışma, paylaşma ve