"Her eylemin atası düşüncesidir." R.W. Emerson
Karşıt Gelme Bozukluğu

Karşıt Gelme Bozukluğu

KGB çocuk ve ergenlerde görülen bir davranış bozukluğu rahatsızlığıdır. Çocuğun veya ergenin yaşına göre normal sayılamayacak derecede itaatsiz olma durumu, tartışmacı tavrı

İnternetin Çocuklara Etkileri

İnternetin Çocuklara Etkileri

İnternetin bilinen en büyük sorunu “sanal bağımlılık” olsa gerek. Psikoloji literatürüne de giren sanal bağımlılıkla mücadele, oldukça güç psikolojik sorunların başında geliyor.

Çocuklarda Ölüm Anlayışı

Çocuklarda Ölüm Anlayışı

Aile bireylerinden birinin ölümü aile için dayanılması zor bir durumdur. Ölüm Karşısın da çocukların tepkisi yaşlarına göre değişiklik gösterir.Erken çocukluk döneminde annenin ölümü genellikle ruhsal

Televizyonun Çocuklara etkileri

Televizyonun Çocuklara etkileri

Çocuklar için öğretici ve eğitici nitelikte olan programlar ve filmler onların kendilerini tanıyabilmelerine, kişilik gelişimlerine hizmet edeceğinden, izlenmeleri teşvik edilmelidir.

Çocuklarda Okul Fobisi

Çocuklarda Okul Fobisi

İster ilkokula yeni başlasın,ister ara sınıf öğrencisi olsun, bazı çocuklar okula gitmekten kaçınma yönünde yoğun bir çaba sarf ederler.Bu yinelenen çaba zaman zaman kaygı verici boyutlara varır. “Oku

Çocuk ve Ergenlerde Kaygı

Çocuk ve Ergenlerde Kaygı

Sağlık bakanlığı tarafından 2-18 yaş arasında yaklaşık 6000 çocuk üzerinde yapılan Türkiye Ruh Sağlığı Profili çalışmasının (Erol, 1998) sonucuna göre çocuk ve ergenlerde sorun davranış sıklığı %16.5,

Ergenlerde Depresyon

Ergenlerde Depresyon

İnsanlar zaman zaman kendilerini üzüntülü ve mutsuz hissederler. İşinden ayrılmak, sevdiğini kaybetmek veya başarılı olamamak üzüntüye yol açan yaşam olaylarındandır.

Ergenlerde Yeme Bozuklukları

Ergenlerde Yeme Bozuklukları

Amaç: İştahsızlık ve ağırlık kaybı gibi genel tıpta çok sık görülen şikayetlerle seyreden anoreksiya nervoza, mortalite riski nedeniyle önemli ve zaman zaman medyada da konu olan dramatik bir psikiyat