"Her eylemin atası düşüncesidir." R.W. Emerson

Çocuklarda Cinsel Gelişim

Cinsel gelişim:İnsanın büyümesine ve büyümeye karşı sağlıklı bir tavır koyması ve cinsel yönden çevreye uyum sağlayabilmesinin gelişimini içerir.Cinsel eğitim:Ferdin kendi cinsinin ve karşı cinsin fiziksel ve cinsel özelliklerini öğrenmesi ve ona cinsel güdülerini denetleyebilmesi için gerekli davranışları kazandırmaktır.

 

Freud’e göre organizmada libido denilen cinsel bir enerji vardır.Oral devre olarak adlandırılan ilk gelişim yılında libido ağız bölgesine yerleşir.Bebek bu bölge uyarıldığında doygunluk elde eder.Mesela;Bulduğu objeyi ağzına götürme,emme ve ısırma gibi

İkinci ve üçüncü yılda anal devrede libido makat civarına yerleşir.Çocuk makatla ilgili kasların çalışmasıyla doygunluk elde eder.Mesela;kakasını yapma gibi

Dört ve altıncı yaşlarda oedipal(fallik) devrede libido genital bölgeyi merkez alır.Genital bölgenin uyarılmasıyla doygunluk kazanır.Bu dönemde erkek çocukları annelerine,kız çocukları babalarına aşırı derecede ilgi duyarlar.Kız çocuklarının babalarına olan aşırı ilgisine elektra kompleksi,erkek çocuklarının annelerine olan aşırı ilgisine oedipus kompleksi denir.

Oedipal dönemden sonra,yedi yaşından ergenliğe kadar olan latent devresinde libido örtülüdür.Vücudun herhangi bir bölgesine yerleşmez.Cinsel gelişmenin son devresinde(ergenlik) cinsiyet bezlerinin çalışmaya başlamasıyla fiziksel değişiklikler meydana gelir.

Cinsel eğitim verilirken dikkat edilecek noktalar:

 Çocuklara cinsiyetle ilgili rolleri kavratılmalıdır.

Kız çocuklarına erkek giysileri,erkeklere kız giysileri asla giydirilmemelidir.

Bluğ çağından önce bu dönemin özellikleri çocuklara açıklanmalıdır.

Cinsel eğitim evde anne-baba okulda öğretmen tarafından verilmelidir.

Cinsiyetle ilgili çevrede meydana gelen kötü örnekler çocuklara açıklanmalıdır.

Çocuk anne-babanın yatak odasında yatırılmamalıdır.Kendine ait bir yatağı ve odası bulunmalıdır.

 

 Çocukların cinsiyetle ilgili sorularını cevaplandırırken dikkat edilecek noktalar:

Cevaplar çocukların yaşına ve seviyesine uygun olmalıdır.

Çocuğu herhangi bir konuda aydınlatmadan önce anne-baba birlikte bir karara varmalıdır.

Çocukların soruları anlayışla karşılanmalı

Çocukların sorularıyla asla alay edilmemelidir.

Çocuğun cinsiyetle ilgili sorularına ayıp fikri yerleştirilmemelidir.

Çocuklarda Cinsel Gelişim
  

Makaleler


Tarihte Çocuk Kavramı

Çocuk eski devirlerden beri toplumların ilgilendiği bir varlıktır. Ancak bu ilginin niteliği, kapsamı ve biçimi tarihsel gelişimde farklılıklar göstermektedir.


Boşanmanın Çocuk Üzerine Etkileri

Boşanma hiç kuşkusuz, çocukların başına gelebilecek en sarsıcı olaylardan birisi ve potansiyel olarak onların gelişmelerini ciddi bir biçimde etkileyecek bir dizi değişikliği de beraberinde getirmekte