"Her eylemin atası düşüncesidir." R.W. Emerson

Kız-Erkek Çocuk Farkı

Bir bebeğin kız mı erkek mi olacağı döllenme zamanında belirlensede bunu öğrenmemiz için 16 ile 20 hafta beklememiz gerekir. Tarih boyunca , çocuğun cinsiyetini kadının belirlediğini dair yanlış inanç hala sürmesine karşın, yakın bir zamana kadar bilim çevreleride çocuğun cinsiyetini anneden gelen yumurta ile babadan gelen spermin eşit katkılarıyla olduğunu sanıyorlardı. Bugün öğrenmiş oldukki bebeğin cinsiyetini babadan gelen spermin belirlediği bilim çevreleri tarafından yakın bir zamanda keşfettikleri bir bilgidir.

 

Anne karnında erkeklerin beynin sağ kısmı kızların ise beynin sol kısmı öncelikli olarak gelişmesi sonucunda erkek çocukların fiziksel güç gerektiren etkinliklerde daha başarılı kız çocuklarında akdemik becerilerde, dil ve sosyal gelişimlerinde daha aktif rol oynamalarını sağlar.

Yeni doğmuş erkek bebekler kızlara oranla daha toplu ve uzun olurlar. Bu özellik onların daha geç oturmasına sebep olurken, kız çocukların daha erken oturduğu ve erkeklerden 2 ay öncede yürümeye başladıkları gözlenmiştir. Erkek çocukların daha kolay hastalanabilmekte ve bu özellikleri hayat boyu devam etmektedir.

Kız çocukların ilk kelimeleri söylemesi erkek çocuklara oranla daha erken başladığı gibi daha uzun ve kurallı cümleler kurabilirler 4-5 yaşlarındada kelime haznesi erkek çocuklarınınkine oranla daha üstündür. Dil gelişimindeki bu üstünlük kız çocukların okula ve sosyalleşmeye daha yatkın olamalarına çevrelerine kolay uyum sağlamalarına daha hızlı düşünmelerine ve bundan dolayıda kolay hata yapmalarına sebep olur.

Mc Carthy’e göre, ilk yıllarda cinsiyet farkı yoktur ve çocuklar annelerini örnek alarak hecelerler. Ancak bir süre sonra kızlar anneyi, erkekler de babayı örnek almaya başlarlar. Bu arada babanın işi gereği evden daha çok ayrı olması nedeniyle erkek çocukların babalarını örnek almaya daha az olanak bulurlar. Çocukluk dönemindeki bu etkileşim anne-kız ilişkilerinde kızların daha çabuk ve yanlışsız konuşmalararına yardımcı olur.

Okul öncesi dönemde dikkat çeken özellklerden biride kız ve erkek çocukların kendi cinsleriyle oynamayı tercih edip diğer cinsle çok fazla etkileşime geçmiyor olmasıdır.

Erkek çocukları fizik gücüne dayanan haraketli oyunları tercih etmeleri, onları daha yaramaz olarak adlandırmamıza sebep olsada enerjilerini dışarı yansıtabilmeleri için koşmaları, yorucu etkinliklerde bulunmaları gerekirken kız çocuklarının şarkı söylemesi, resim yapması, yeterli olmaktadır.

Erkek çocukları red cevabına kızlar kadar telorans gösterememekle beraber, tuvalet alışkanlığının ve yemek yeme davranışını kazanması, Annelerin erkek çocuklarına daha hoşgörülü yaklaşması ve daha koruyucu davranması sonucu kızlara oranla daha geç gelişmektedir.

Kız çocukların el göz koordinasyonları ve küçük kaslarını kullanmaları gerektirdiği etkinliklerde yazı yazma gibi erkeklere oranla daha başarılıdırlar. Kızlar göz teması kurmayı tercih etiikleri gibi daha hızlı düşünür ve konuşur korkularını daha iyi ifade edebilir ve erkek çocuklara oranla daha iyi bir dinleyicidirler.

Çocuklarda empatinin gelişmesi sandığımızdan daha hızlı olmaktadır erkek çocuklar daha çok fiziksel güç gerektiren yardımlarda bulunmayı tercih ederken kız çocukları sosyal destek verebileceği konularda empatilerini kullanmayı tercih ederler.

İlköğretime kadar geçen sürede kız ve erkek çocuklar giyimlerindeki çok fazla bir farklılık göze çarpmamakmakla birlikte renk tercihleri bakımından kızlar daha çok pembe ve tonları tercih ederek kendi cinsiyet farklılığını ön plana çıkartmaktadır.

Ergenlik döneminde kızlarda ve erkeklerde bir takım psikolojik ve fizyolojik değişiklikler yaşanır. Kız çocuklarında hızlı boy uzaması erkeklerden önce başlar. Bu yüzden 11-14 yaşındaki kızlar genellikle kendi yaşlarındaki erkeklerden daha uzun ve daha ağır olurlar. Erkeklerde hızlı boy uzaması hem daha geç başlar hem de daha geç biter. Kızların fıziksel gelişimi en geç 20 yaşında biterken; erkeklerin fıziksel gelişimleri 23-25 yaşlarına kadar sürebilir. Kızlar adet görmekten ve göğüslerin büyümesinden utanır, bol kıyafetler giyerek saklamaya çalışır, erkekler ise sakal ve bıyık çıkmasını erkeklik simgesi olarak görür ve bunu bir üstünlük olarak sayar.

Seksüel olgunluk düzeylerine bakıldığında kızların erkeklerden 2 yıl daha ilerde gelişim gösterdikleri, geç olgunlaşan erkek çocukların sosyal kabule daha çok ihtiyaç duydukları ve daha salgırganlık eylemi gösterdikleri gözlemlenmiştir.

Gelişmenin duygusal, sosyal, bilişsel, çeşitli yönlerinde kızlar erkeklerden daha erken gelişirler, aradaki mesafe gittikçe açılarak ergenlik dönemine kadar devam eder. Aradaki fark 6 yaşlarında ortalama 6 aylıkken ergenlikte 2 yıla kadar çıkmaktadır. Ergenlikten sonra bu fark yavaş yavaş azalır.

Kız-Erkek Çocuk Farkı
  

Makaleler


Karşıt Gelme Bozukluğu

KGB çocuk ve ergenlerde görülen bir davranış bozukluğu rahatsızlığıdır. Çocuğun veya ergenin yaşına göre normal sayılamayacak derecede itaatsiz olma durumu, tartışmacı tavrı


Sosyal Fobi Nedir?

Sadece bir saniye için gözlerinizi kapatın ve bir odaya girdiğinizi ve orada bazı arkadaşlarınızı ve meslektaşlarınızı gördüğünüzü düşünün, birden yere doğru bakıyorsunuz ve üzerinizde hiçbir giysinin