"Her eylemin atası düşüncesidir." R.W. Emerson

Aile İçi İletişim

Günümüzde aile-içi iletişim çok önemli olduğu halde yeterince üzerinde durulmayan bir konudur. Bir çok sorunun temelinde aile – içi iletişimdeki olumsuzluktan kaynaklanmaktadır. Yaygın olarak görülen iletişim biçimi “gereksinme iletişimi” denilen durumdur. Bu iletişimi belirleyen etmenler günlük gelişen gereksinimlerdir.

         Çocukların okuldaki durumları,günlük kısa notlar,alış veriş planları,ödeme planları,kısa konuşmalar,standart hal hatır sormalar,günlük olaylardır.Birlikte olunan zamanın çoğunu TV izlemek,TV program yorumları,gündemdeki konuların kısa kısa bir değerlendirilmesi yapılır. Hatta artık çoğu ailelerde ev programları TV dizi saatlerine göre şekillenir. Bunlar ev içi iletişimin mesajları olmaktadır. 

          Konuyu derinlemesine irdelediğimizde,düş kırıklıkları,geleceğe ilişkin duygular,insanlar arasındaki olumlu yada olumsuz iletiler günlük iletişim içinde kendine yer bulmamakta bu nedenle duygular,düşünceler sessizce geçiştir ilmektedir. 

         Aile-içi iletişimin düşük yoğunluğu,sığlığı,azlığı giderek insan arası ilişkileri de zayıflatmaktadır. Aile içinde yabancılaşma görülmekte,etkin iletişim aile dışındaki gruplar arasına kaymaktadır. Baba iş yerindeki arkadaş gruplarıyla,anne kadınlar arasında ki gruplarla,çocuklarda arkadaş gruplarıyla etkin iletişim kurmayı yeğlemekte,duygu ve düşüncelerin paylaşımı ev dışına taşınmaktadır. Ev içinde zayıflayan iletişim,buna karşın ev dışında gelişen ve bireysel çıkar ön planda olan iletişim sonucu,aile üyeleri arasında farkında olmadan bir yapancılaşmayı getirmektedir. Bunun sonucu değişen insan davranışları doyumsuzluk,kıyaslama aile içinde gruplaşmalara yol açmaktadır. 

          Anne-oğul,baba-kız yada çocuklar arası gruplaşma eğilimi ortaya çıkmaktadır. Bu durum iletişimi büsbütün bozmakta sosyal roller sertleşmektedir. 

           Aile içi demokratik iletişimin yitirilmesi ailede krizi artırmakta, bunun sonucu aile üyeleri kendilerini mutlu kılacak sanal mutluluklar peşinde koşmaktadırlar. 

        Son zamanlarda haberlerde hiç toplumuzda görülmeyen,kültürümüz,toplumsal değer yargılarımızdan uzak gelişmeler izlemekteyiz. Toplumuzda çabuk öfkelenme,sorgulamadan,somutlaştırmadan suçlamalar, şiddet ve hızlı aile çözülmelerini sayabiliriz.

                   ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:

1- Ev içinde eşitlikçi,sosyal rolleri arkadaşça yumuşatan ve aile disiplini kimseyi yaralamadan kurup yürütmek,anlayışlı,şefkatli ve ilkeli bir aile yapısı oluşturmak.

2- Eşler arasında anlayış ve davranış bütünlüğü,iletişim güçlendirerek çocukların sosyal rollerini benimsemelerine yardımcı olmak.

3- Aile içi empatiyi geliştirmek.

4- İletişimde Aktif Dinleme ( saygı ) gerçekleştirin.

5- Saydam ve Şeffaf olmak

6- Sorunlarınızı somut bir şekilde belirtin. Yorum katmadan olduğu gibi söyleyin.

ANNE VE BABALAR ÇOCUKLARINIZA KARŞI AŞAĞIDAKİ DAVRANIŞLARI LÜTFEN YAPMAYIN

1-Emir vererek yönlendirme yapmayın. Çocuğunuzun fikrini alın ve katılımını sağlayınız.

2-Çocuğunuz gözdağı vererek uyarmayın. Çocuğunuzun isteklerine saygı duyun. Eğer bunu yapmasanız çocuğunuz size öfke duyacaktır.

3-Çocuğunuza “Yapmalısın”, “Etmelisin” iletilerinden uzak durun

4-Nutuk çekme,yargılama,eleştirme,suçlamalardan kaçının,çocuklarınıza değer verdiğinizi,ona güvendiğiniz duygusunu yansıtın.

5-Çocuğunuza aşırı övgüden kaçının. Çocuğunuzu bu duruma alıştırmayın. 

6-Ad takma ve alay etmekten kaçının

7-Çocuğunuzun kendisini ifade etmesine yardımcı olun,bu konuda ortam oluşturun.

8-Çocuğunuzu sınadığı hissine kaptıracak şekilde sorular sormayın.

9-Şakacı ve alaycı davranışlardan uzak durun  

Aile İçi İletişim
  

Makaleler


Karşıt Gelme Bozukluğu

KGB çocuk ve ergenlerde görülen bir davranış bozukluğu rahatsızlığıdır. Çocuğun veya ergenin yaşına göre normal sayılamayacak derecede itaatsiz olma durumu, tartışmacı tavrı


Çocukta Korku

Kimi insanlar karanlıktan korkarlar, kimileri yalnız kalmaktan, kimileri ise, gök gürültüsünden, ölümden, böceklerden vb. Korku, canlı varlıkların, bilinen ve bilinmeyen tehlikeler karşısında gösterdi