"Her eylemin atası düşüncesidir." R.W. Emerson

EMDR Terapisi

EMDR, 1987 yılında Francine Shapiro, PhD., California,USA tarafından geliştirilmiştir. 52 farklı ülkede yaklaşık 22,000 EMDR terapisti bulunmaktadır. Teorik olarak en basit haliyle EMDR, sol ve sağ beyin, limbik sistem ve serebral korteksi eşzamanlı harekete geçirerek, zihin ve beden bütünlüğünü sağlar. Zihni ve bedeni, travmatik olayların artık son bulduğuna ikna eder. Geçmişi ve beraberinde yaşattığı duygu, düşünce ve bedensel duyumları sürekli yaşamak yerine, ait olduğu yerde, geçmişte bırakmayı sağlar. EMDR, kapsamlı ve bütünsel bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bir çok etkin psikoterapi yönteminin işlevsel öğelerini yapılandırılmış bir protokol içinde barındırır. Bunlar, psikodinamik, bilişsel davranışçı, deneyimsel ve beden terapisi odaklı yönelimlerdir.

EMDR’ın en önemli yönü, beynin ya da zihnin psikolojik sorunlarını, bunun fiziksel sonuçları ile işlemesine ve iyileştirmesine izin vermesidir Zihni ve bedeni aynı oranda iyileşmesinde etkin olan EMDR, terapide süreci arka planda bırakır. EMDR, hipnoz değildir, mucize kür değildir, EMDR, bir bilgi işleme terapisidir ve sekiz aşamalı bir prosedür kullanılarak uygulanır. Bu süre içinde danışan genellikle, içgörü, anılarında ve hafızasında değişiklikler ve yeni bağlantılar, çağrışımlar deneyimler. EMDR terapisti, setlerden önce danışana uygun ve doğru şekilde odaklanmak konusunda destek verir ve yol gösterir. EMDR humanist bir yaklaşımdır ve danışan güvenliği çok kritiktir.Yüzleştirme (exposure) yaptığı için danışanı gerçekler ile kısa zamanda tanıştırır.

Emdr’nin farklı problem alanlarına uygulanmasına örnek olarak şu durumlar gösterilebilir;
1- II. Dünya savaşı, körfez savaşı, vietnam savaşından dönen ve önceki tedavilere tam olarak cevap vermeyen savaş askerleri ile yapılan çalışmalarda flashbacklerin, kabusların ve diğer Travma Sonrası Stres Bozukluğu semptomlarının ortadan kalktığı görülmüştür
2- Fobiler ve panik bozukluklar görülen kişilerde korku ve semptomlarda hızlı düşüş görülmüştür. 
3- Şiddet saldırıları (suç mağdurları, polis memurları ya da alanda çalışan diğer kişilerin), veya işlerinin yol açtığı yoğun stres etkilerinin ortadan kalktığı görülmüştür
4- sevilen birinin kaybı sonrasında kişilerin yaşadığı patolojik ya da uzamış yasın sona erdiği, görev sırasında ölüme sebebiyet veren kişilerin yaşadığı yoğun suçluluğun eşilk ettiği yasla yapılan çalışmada, kişilerin yaşadığı yoğun suçluluk duygularından kurtuldukları görülmüştür
5- çocuk ve ergenlerin fiziksel, duygusal, cinsel ve duygusal travmalar nedeni ile oluşan semptomları ortadan kalkmıştır
6- cinsel saldırı mağdurları, yaşadıkları olumsuz olayların etkilerinden kurtularak normal hayatlarına geri dönebildikleri ve yakın ilişkiler kurabildikleri görülmüştür
7- doğal afet (depresm, sel, kasırga gibi) ve insan eliyle oluşan (trafik kazası gibi) felaketlerin mağdurları normal hayatlarına devam edebildikleri görülmüştür
8- kaza, ameliyat ve yangın yaşayan ve duygusal ve fiziksel yönden zayıflayan kişilerin yeniden üretken bir şekilde yaşamlarına dönebildikleri görülmüştür
9- evlilik ve cinsel işlev bozukluğu yaşayan kişilerin sağlıklı ilişkiler kurdukları ve bu ilişkilerini devam ettirdikleri görülmüştür
10- her türlü madde bağımlılığı olan kişiler ve patolojik kumar bağımlıları iyileştiler ve eski duruma dönme oranları önemli şekilde azaldı
11- disosiyatif boukluklara sahip olan kişiler, diğer yöntemlere göre daha hızlı gelişme ve iyileşme gösterdiler
12- iş, performans ve sporla ilgilenen kişiler EMDR ile daha da geliştiler ve olumlu sonuçlar aldılar
13- psikosomatik vücut ağrıları olan kişiler ağrılarından hızlı bir şekilde kurtuldular ve ağrılarını kontrol edebildiler
14- Depresyon hastası olan yetişkin ve ergenler hızlı bir şekilde tedavi oldular

 

EMDR Terapisi
  

Makaleler


Özürlü Çocuklu Ailelerle İletişim

İletişim, herkesin farkında olduğu ancak tam olarak tanımlanamayan bir olgudur. İletişim kavramı; süreç, etki, düşünce, haber, duygu, ifade, mesafe temel eğitim becerileri gibi birçok kavramı içeren k


Boşanma Süreci

Evliliğin bittiğini düşünmek, geçmişte yaşanan iyi ve kötü anıların film şeridi gibi gözlerin önünden geçmesi kişide farklı bir duygu yaratır. Gerçekten bitmesi gerekiyor mu? yoksa biraz daha çaba